Welcome to Comuna Păunești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Păunești
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații

Modul GDPR

In atentia persoanelor de la care se colecteaza date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Modul GDPR 

In atentia persoanelor de la care se colecteaza date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 In baza art 13-21  din Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, va informam:  

– identitatea operatorului: Comuna Păunești

– datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: 

e-mail:  [email protected]

– scopurile în care se face prelucrarea datelor,
  – indeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Păunești ca autoritate publica ;

–  temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal- art.6 lit. c)si e) din Regulamentul (UE)679/2016 si dreptul intern ( Legea administratiei publice locale, Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, legile privind administrarea domeniului public si privat ,legile fondului funciar,  legile proprietatii etc.)

– destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor – compartimentele din cadrul Primariei Păunești, institutiile statului prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor legale ale UAT Păunești ca autoritate publica ;

, institutiile statului prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor legale ale UAT Păunești ca autoritate publica ;

– Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre o tara terta sau organizatie internationala;

– perioada pentru care vor fi stocate datele  – permanent;

– aveti dreptul de a solicita UAT Păunești accesul la datele cu caracter personal colectate si  rectificarea/completarea  datelor cu caracter personal inexacte/incomplete  care va privesc ;

– aveti dreptul de a solicita Primariei Păunești stergerea,  restrictionarea sau de a va opune prelucrarii datelor  dumneavoastra cu caracter personal, daca datele respective nu mai sunt necesare scopului legal  pentru care au fost colectate, sau daca prelucrarea nu este conformă legii,  ori pentru respectarea unei obligatii legale care revine Primariei Comunei Păunești;

 – aveti obligatia legala de a furniza datele cu caracter personal solicitate de catre functionarii Primariei Păunești, in functie de aspectele legale vizate spre solutionare,   iar nerespectarea acestei obligatii are drept consecinte neindeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Păunești ca autoritate publica, cu sanctiunile prevazute de lege pentru fiecare caz in parte;

– in cazul participarii la licitatii si /sau incheierea unui contract cu UAT Păunești,  furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatie contractuala pentru identificarea participantilor / partilor in contract, iar neindeplinirea acestei obligatii duce la neindeplinirea contractului sau sanctiunea specifica prevazuta in contract;

 atunci când prelucrarea se bazează pe consimtamantul dumneavoastra, aveti  dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

–  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la dumneavoastra, aveti dreptul de a solicita si primi orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

–  aveti dreptul de a depune o plângere în faţa   autorităţii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Accesibilitate

Informare pentru persoanele cu handicap/dizabilități:

Acest site este construit urmând recomandările din “Ghidul pentru accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor publice din România” elaborat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Îmbunătățiri suplimentare sunt necesare încă în acest sens și se vor efectua pe parcurs.

Pentru a asigura o conformitate cât mai mare cu WCAG 2.0 și standardele W3C au fost instalate diferite plugin-uri. Cel mai reprezentativ dintre acestea este cel identificat în partea dreaptă a site-ului prin pictograma:

Prin acționarea unui click pe acest simbol se va deschide un meniu de optiuni ce permit: navigarea utilizând tastatura, mărirea cursorului, mărirea fontului, vizualizarea site-ului în alb-negru, inversarea culorilor de pe site, evidențierea link-urilor, afișarea textului în font prestabilit, citirea textului de pe pagină și resetarea opțiunilor aplicate.

Mărirea fontului:

  • Ctrl și +, sau Ctrl+Rotiță mouse în sus – mărire scris.
  • Ctrl și , sau Ctrl+Rotiță mouse în jos – micșorare scris.
  • Ctrl+0 – mărime scris implicită.
  • F11 – mod pe tot ecranul

Click to listen highlighted text!